Menu
Your Cart

Настоящата фотоволтична система Ви дава възможност да намалите разходите за електричество на Вашето домакинство, с 50-90% през цялата година, а така също и да намалите зависимостта си от електроразпределителните дружества.

 
Захранване на дома
Резервна мощност
Съхранение на енергия
РЕЗЕРВНА МОЩНОСТ
В Соларис е интегрирана батерийна система която съхранява слънчевата енергия за резервна защита, така че когато мрежата се срини, захранването да остане. Системата открива прекъсванията и автоматично се зарежда със слънчева светлина, за да поддържа работата на уредите Ви в продължение на дни.

СИСТЕМАТА ВКЛЮЧВА
- Фотоволтаични панели с мощност 500 Вата от 5 до 20 бр.
- Хибридни инвертори с мощност 5.5 кВт от 1 до 3 бр.
- Литиево йонни батерийни пакети с капацитет 5.1 кВч от 1 до 4 бр.
Предложената от нас хибридна система е включена в националната електрическа мрежа, но консумира енергия от нея само, когато няма слънце и батериите са разредени. При недостиг на енергия се включва подпомагане от мрежата със скорост на превключване 10 ms. По-надолу са предложени 4 примерни конфигурации за различни по размер жилища, от 50 до 250 м2. Предложените конфигурации са примерни и могат се променят в зависимост от конкретното потребление на енергия и товарни графики на потреблението. Препоръчваме при избора на конфигурация да се посъветвате с наш консултант.
Фотоволтаични панели
Хибриден инвертор
Батерийни пакети
Постояна връзка
и мониторинг на системата
Настройки за
персонални спестявания
Лесно управление
и известявание
МОНИТОРИНГ И ОПТИМИЗАЦИЯ
С приложението ПоларисСОЛАР можете да следите генерираната от соларната Ви система електроенергия в реално време. Задайте предпочитанията си, за да оптимизирате енергийната независимост, защитата от прекъсвания или спестяванията. Контролирайте системата си отвсякъде, с отдалечен достъп и незабавни известявания.
КАЛКУЛАЦИЯ И ЦЕНИ
В цените на системите не са включени цените на материалите, необходими за монтаж на фотоволтаичните панели, както и цената за техния монтаж. За монтажа на панелите може да е необходимо съгласуване с етажната собственост, което е препоръчително да е уредено, за да може да се извърши в цялост, а не поетапно.

Всички компоненти на системата са с 5 годишна гаранция. Предлагаме съдействие при кандидатстване за стоков или потребителски кредит със срок на изплащане от 1 до 10 години. Цените са с включен ДДС.