Menu
Your Cart

Terms & Conditions

Защо го използваме?
Известен факт е, че читателя обръща внимание на съдържанието, което чете, а не на оформлението му.

Свойството на Lorem Ipsum е, че до голяма степен има нормално разпределение на буквите и се чете по-лесно, за разлика от нормален текст на английски език като "Това е съдържание, това е съдържание".

Много системи за публикуване и редактори на Уеб страници използват Lorem Ipsum като примерен текстов модел "по подразбиране", поради което при търсене на фразата "lorem ipsum" в Интернет ще бъдат открити много сайтове в процес на разработка.

Някой от тези сайтове биват променяни с времето, а други по случайност или нарочно(за забавление и пр.) биват оставяни в този си незавършен вид.
МОНИТОРИНГ И ОПТИМИЗАЦИЯ
С приложението ПоларисСОЛАР можете да следите генерираната от соларната Ви система електроенергия в реално време. Задайте предпочитанията си, за да оптимизирате енергийната независимост, защитата от прекъсвания или спестяванията. Контролирайте системата си отвсякъде, с отдалечен достъп и незабавни известявания.

Terms & Conditions